Disclaimer

Brugen af denne hjemmeside (”site”) er omfattet af betingelserne herunder. Alene brugen af sitet forudsætter kendskab og accept af disse brugsbetingelser.

Privatliv
Personlige data, som du stiller os til rådighed, behandles af kundeservice hos Puratos Group. Du har ret til, gratis, at gøre indsigelse mod, at disse data behandles til direct marketing formål.

Copyright
Sitet er omfattet af copyright beskyttelse, og dette site eller alle attachments dertil kan indeholde information, som er fortrolig og/eller beskyttet af intellektuelle ejendomsrettigheder. Al anvendelse af information indeholdt heri (inklusiv, men ikke begrænset til, total eller delvis reproduktion, kommunikation eller distribution under enhver form) er forbudt. Tak for din forståelse.

E-rekrutteringspolitik
De personlige data, som du stiller os til rådighed, vil blive brugt i vores udvælgelses- og rekrutteringsaktiviteter. Vores HR-afdeling er ansvarlig for behandlingen af disse data. Ved at fremsende disse data giver du os tilladelse til at behandle dine evalueringsresultater i forbindelse med din ansøgning. Du har ret til at undersøge disse data, til at få dem redigeret og til at gøre indsigelse, gratis, mod, at disse data behandles til direct marketing formål. De personlige data vil eventuelt blive overført til Puratos Group og firmaets datterselskaber. Du er ikke forpligtet til at overføre dine personlige data. Men hvis du ikke ønsker at overføre disse data, vil det besværliggøre vores behandling af din ansøgning.

Driftsforstyrrelser
Vi bestræber os meget på, så vidt muligt, at undgå forstyrrelser grundet tekniske fejl. Men ikke desto mindre kan vi ikke garantere, at sitet vil være fuldstændig fri for enhver form for forstyrrelse, eller andre tekniske problemer.

Ansvar
Vi er ikke ansvarlige for skader, der opstår eller kommer af enhver direkte eller indirekte anvendelse af sitet eller informationer, der er tilgængelige på eller via sitet. Vi er ikke ansvarlige for skader, der kommer af potentielle forstyrrelser af sitet, forårsaget af tekniske fejl, selv hvis fejlen betegnes som en ”alvorlig fejl” under belgisk lovgivning, virus eller andre forstyrrende elementer, eller opslag på eller brug af de hjemmesider (f.eks. via links), der refereres til på eller via sitet eller informationer på førstnævnte. Vi er ikke ansvarlige for elektronisk kommunikation via sitet, f.eks. e-mails, eller forsinkelser, opsnapninger eller manipulation, fra tredjepart, af disse kommunikationer.
Al anvendelse af information på eller via sitet er derfor fuldstændig på egen risiko. Følgelig er du ansvarlig for alle de valg, du foretager baseret på informationer på eller via sitet.
Du skal træffe alle rimelige forholdsregler for at forhindre dit udstyr i at blive beskadiget af virus, softwarefejl, trojanske heste osv. Vi garanterer ikke kompatibilitet af dit udstyr med filerne, der er en del af, eller som er på sitet, eller nogen som helst tilgængelighed, hvad angår disse elementer.